bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.01.2003, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany kosmetyczne

Misja

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza to dynamiczna instytucja kultury, dzia?aj?ca na rzecz spo?eczno?ci lokalnej, która chroni dziedzictwo kulturowe regionu i odpowiada na wyzwania wspó?czesno?ci.Opublikował: Helena Strachanowska
Publikacja dnia: 01.01.2003
Podpisał: Helena Strachanowska
Dokument z dnia: 01.01.2003
Dokument oglądany razy: 1 423